Solidne wsparcie dydaktyczne

SPSS logo
Jednym z celów programu ARIADNA, realizowanego przez Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) jest wspieranie pracowników naukowych w ich działalności dydaktycznej i badawczej. W szczególności tam, gdzie wykorzystywane są ilościowe metody analizy danych wspierane przez oprogramowanie Predictive Solutions lub IBM SPSS. Spośród wielu możliwości, jakie oferujemy pracownikom uczelni, warto postawić na System Akredytacji i Certyfikacji zajęć dydaktycznych.

Certyfikaty pożądane na rynku pracy
Certyfikaty_SPSS_Junior_Expert Certyfikaty_SPSS_Technology_Expert Certyfikaty_SPSS_Technology_Expert

Korzyści z certyfikowania zajęć!

Zajęcia oferują słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie analizy ilościowej oraz certyfikatu, w ramach akredytowanych zajęć.

Aktywni uczestnicy akredytowanych zajęć mogą liczyć na certyfikat potwierdzający nabyte umiejętność w analizie danych. Najlepsi wśród nich otrzymają Certyfikat SPSS Technology Expert.

Udział w akredytowanych zajęciach ułatwia absolwentowi start na rynku pracy. Dostarczają one umiejętności, które doceni każdy pracodawca, potwierdzone dokumentem.

Umiejętność przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczną to atut. Program akredytowanych zajęć oraz liczba ćwiczeń gwarantuje, że absolwenci zajęć szybciej skorzystają ze swojej wiedzy w pracy zawodowej.

Predictive Solutions współpracując od wielu lat ze środowiskiem akademickim, stara się reagować na jego potrzeby. Zarówno pracownicy naukowi prowadzący zajęcia, jak i sami studenci wskazywali na korzyści płynące z funkcjonowania Sytemu Akredytacji i Certyfikacji. Jest on z pewnością jednym z elementów aktywizacji współpracy na styku nauki i praktyki biznesowej

Dla środowiska akademickiego niezwykle ważny jest nowy element programu ARIADNA, jakim jest możliwość uzyskania akredytacji dla zajęć dydaktycznych. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Michała Kopernika jest pionierem w tym zakresie […] Akredytowane kursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów, którzy certyfikat eksperta SPSS traktują jako duży atut na rynku pracy.

Weź udział i akredytuj swoje zajęcia z metod ilościowych!

Nieskomplikowane wymagania

W programie akredytacji i certyfikacji może wziąć udział każdy pracownik prowadzący zajęcia, w których wykorzystywane są metody ilościowe w oparciu o programy z rodziny IBM SPSS.

Elastyczny program zajęć

Nie ma znaczenia temat zajęć, które są zgłaszane do programu. Kluczowe jest praktyczne wykorzystanie narzędzi analizy danych, to one budują umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Nieodpłatne uczestnictwo

Udział w systemie Certyfikacji i Akredytacji Predictive Solutions nie wiąże się z opłatami. Celem programu jest budowanie kompetencji i upowszechnianie wykorzystania analizy danych.

Patronat IBM Polska

Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) jest IBM Premium Business Partner. Firma IBM Polska objęła patronatem system Akredytacji i certyfikacji, traktując go jako jeden z ważnych elementów wspierania środowiska akademickiego.

Do tej pory zajęcia akredytowane uruchomili:

FAQ

O akredytację dla prowadzonych zajęć może ubiegać się każdy pracownik dydaktyczny prowadzący zajęcia, w których wykorzystywane są metody ilościowe w oparciu o oprogramowanie Predictive Solutions lub IBM SPSS.

Warunkiem otrzymania akredytacji jest połączenie wykładu z praktycznymi ćwiczeniami w wymiarze przynajmniej 15 godzin ćwiczeń w laboratorium.

Akredytacja udzielana jest na jeden rok akademicki.

Po zakończeniu zajęć wszyscy studenci, którzy otrzymali ocenę co najmniej dobrą, otrzymują certyfikat SPSS Technology Junior Expert. Wybrani studenci mogą ubiegać się o certyfikat SPSS Technology Expert w trakcie specjalnego egzaminu realizowanego przez Predictive Solutions wspólnie z uczelnią.

Wyniki egzaminu spełniają dwie role. Pozwalają osobie prowadzącej na zmierzenie efektywności prowadzonych zajęć i wprowadzenie ewentualnych zmian do programu, które mogą usprawnić proces dydaktyczny. Po drugie, są one jednocześnie wskazaniem dla Predictive Solutions do przedłużenia akredytacji na kolejny rok akademicki.

Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera środowisko akademickie zarówno w działalności dydaktycznej, jak i badawczo-naukowej. Obok wiedzy i doświadczenia proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w badaniach naukowych, dydaktyce czy projektach własnych uczelni.

Rozwiązania Predictive Solutions wykorzystują sprawdzoną technologię IBM SPSS obecną w uczelnianych laboratoriach komputerowych od wielu lat. Predictive Solutions jest jej głównym dystrybutorem w Polsce. Na bazie tej technologii powstały kompleksowe rozwiązania wspierające wydobywanie wiedzy z danych: od ich gromadzenia poprzez badania ankietowe, przez efektywną analizę, po raportowanie wyników.

Wierzymy, że statystyka, data mining czy predykcja pomagają wykorzystywać gromadzone dane, by poszerzać naukowe horyzonty i rzucić jaśniejsze światło na otaczającą rzeczywistość.

Kontakt

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1 ⋅ 31-108 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Opiekun branży akademickiej
Monika Michalska
m.michalska@predictivesolutions.pl
tel. +48 505 022 067

Formularz kontaktowy

Śledź naszą aktywność na Facebooku:
/program.ARIADNA