Podstawy
PS IMAGO PRO
kurs zdalny

REJESTRACJA

O inicjatywie


Zdalny kurs Podstawy PS IMAGO PRO to wspólna inicjatywa Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuPredictive Solutions skierowana do pracowników naukowych uczelni z całej Polski. List intencyjny w tej sprawie podpisali Dziekan WMiI UMK prof. dr hab. Sławomir Rybicki oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na szkolenia, zgłaszane przez pracowników uczelni działających w ramach programu ARIADNA. Dodatkowym katalizatorem okazał się trwający stan epidemiczny. Zdalna forma edukacji jest łatwa i bezpieczna. Daje możliwość szybkiego rozpoczęcia „przygody ze statystyczną analizą danych” i praktycznego przełożenia tej wiedzy na zajęcia dydaktyczne i badania naukowe.

Zakres kursu


Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z programem PS IMAGO PRO z silnikiem analitycznym IBM SPSS Statistics.

W ramach kursu uczestnik zdobywa umiejętności posługiwania się PS IMAGO PRO w zakresie:

Kurs dedykowany jest użytkownikom akademickim (pracownikom i doktorantom) z uczelni funkcjonujących w programie ARIADNA.

Czas szkolenia: 16 godzin lekcyjnych
Metoda szkolenia: zajęcia zdalne na platformie Moodle
Wymagania techniczne: Komputer z systemem Windows, z zainstalowanymi programami MS Excel oraz PS IMAGO PRO, dostęp do Internetu
Oczekiwane umiejętności słuchaczy: podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem i znajomość środowiska Windows

Korzyści dla uczestników

 • what's new in ps solutions

  dla pracowników i doktorantów uczelni funkcjonujących w programie ARIADNA udział w kursie jest bezpłatny

 • data analysis trends

  użytkownik ma możliwość realizacji kursu w dogodnym dla siebie czasie

 • project experience

  przystępna forma kursu — zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy Moodle

 • what's new in ps solutions

  atrakcyjne materiały dydaktyczne w formie m.in. prezentacji, filmów, czy testów

 • data analysis trends

  komentarze do zadań, możliwość zadawania pytań

 • project experience

  certyfikat ukończenia kursu zdalnego uprawniający do dodatkowej zniżki w najbliższej edycji warsztatów analitycznych

Prowadzący /// autorzy kursu

Kontakt